sunnuntai 11. tammikuuta 2015

Fifth Guttorm family reunion on 11. - 12.07.2015 in UtsjokiWelcome to Guttorm family reunion on 11. - 12.07.2015 in Utsjoki


It is once again time to come together and bring our own close relatives and cousins. Next year will mark the 20th anniversary from the first Guttorm family meeting, so let’s get together again to meet relatives at 11.-12.07.2015 in Utsjoki.


Preliminary schedule and program:
Saturday 11.7.2015
-Registration for family meeting
-Evening meeting in Utsjoki
-Accommodation: can be arranged at the school of Utsjoki if enough willingness

Sunday 12.07.2015
-Worship in the church of Utsjoki and visit the church cottages
-Dining
-Panel discussion: presentation of Sami politics and the future of the family club
-Family meeting

More detailed information will be sent by email and posted to Guttorm facebook group and Guttorm blog: http://guttormsohka.blogspot.fi/ closer to family reunion.

The participation fee and the membership fee can be paid during the meeting. The amount of the participation fee is not yet decided, but it will not be a large sum.

We also ask you to consider who should be selected Family Society 2015-2020 Board of Directors, and where the next family meeting should be held. Previous meetings: first Guttorm meeting in Utsjoki 1995, second Guttorm meeting in Kaarasjoki 2000, third Guttorm meeting in Utsjoki 2005 and fourth Guttorm meeting in Kaarasjoki 2010.

Registration and further information

We hope participants to register in advance to guttorm2015@gmail.com or to

Facebook group: Guttorm sohka - Slekt - family. The group is open to everybody and can be followed and read, even if you are not on Facebook. https://www.facebook.com/groups/91212889606/?fref=ts

We also wish participants to mention in advance if there is need for school accommodation on Saturday or willingness to enjoy a meal on Sunday

Guttorm Family Society contact person to the forthcoming meeting is Jorma Keva, email: jormakeva@gmail.com, tel: +358 50 301 4604

We hope that as many as possible arrives at Utsjoki on 11.7. and please take along also those who do not have a ride. Call to your cousins and encourage them also to join to the meeting!

Happy New year and circulate the word out about the family meeting!

More information is coming soon in Northern Sami and Norwegian, if we find someone who could translate this letter. Those who would like to translate the letter could reply to this mail.


Dearvvudaiguin/Best wishes:
Juho Keva
Jorma Keva

perjantai 19. joulukuuta 2014

Fifth Guttorm family reunion at 11. - 12.07.2015 in Utsjoki


Welcome to Guttorm family reunion at 11. - 12.07.2015 to Utsjoki

It is once again time to come together and bring our own close relatives and cousins. Next year will mark the 20th anniversary of the first Guttorm family meeting, so lets get together again to meet relatives at 11.-12.07.2015
to Utsjoki .

More information coming soon in english northern sami and norwegian.

Dearvvudaiguin/Best wishes:
Juho Keva
Jorma Keva

Guttormien V sukutapaaminen 11. - 12.07.2015 Utsjoella

Tervetuloa Guttormien sukutapaamiseen 11. - 12.07.2015 Utsjoelle


On taas aika kokoontua yhteen ja ottaa mukaan omat lähisukulaiset ja serkut. Ensi vuonna tulee kuluneeksi 20-vuotta ensimmäisestä Guttormien sukutapaamisesta, joten keräännytään entistä suuremmalla joukolla tapaamaan sukulaisia Utsjoelle 11.-12.7.2015.

Alustava aikataulu ja ohjelma:

Lauantai 11.7. 2015  
- Ilmoittautuminen sukutapaamiseen Onnelan törmällä Lohiriehan yhteydessä
- Iltatapaaminen: ohjelmasta tiedotetaan lisää lähempänä
- Majoittuminen: koululle voidaan järjestää yhteismajoitus, mikäli halukkaita ilmoittautuu riittävästi.

Sunnuntai 12.7.
- Jumalanpalvelus Utsjoen kirkossa ja käynti Kirkkotuvilla
- Ruokailu: maksullinen yhteisruokailu järjestetään, mikäli halukkaita ilmoittautuu riittävästi.
- Keskustelutilaisuus: alustusten pohjalta saamelaispolitiikasta ja sukuseuran tulevaisuudesta
- Sukukokous

Tarkemmasta ohjelmasta tiedotetaan lisää sähköpostin sekä Facebook ryhmän kautta lähempänä sukukokousta.

Osallistumismaksun ja jäsenmaksun voi maksaa tapaamisen yhteydessä. Osallistumismaksua ei ole vielä päätetty, mutta se ei tule olemaan iso summa.
Pyydämme teitä myös pohtimaan, ketkä tulisi valita sukuseuran 2015-2020 hallitukseen ja missä seuraava sukutapaaminen tulisi järjestetään. 
Aikaisemmat tapaamiset: I Guttorm Utsjoki 1995, II Guttorm Kaarasjoki 2000, III Guttorm Utsjoki 2005 ja IV Guttorm Kaarasjoki 2010.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot
Toivomme osallistujia ennakkoilmoittautumaan osoitteeseen guttorm2015@gmail.com tai
Facebook-ryhmässä: Guttorm sohka - slekt - suku. Ryhmä on avoin kaikille ja sitä voi seurata ja lukea, vaikka itse ei kuulu Facebookiin.
Ennakkoilmoittautumisen yhteydessä toivotaan kertomaan myös halukkuudesta koulumajoitukseen lauantaina ja ruokailuun sunnuntain, niin osaamme varautua paremmin järjestelyjen suhteen.

Guttorm sukuseuran yhteyshenkilönä tulevan tapaamisen osalta toimii Jorma Keva, email: jormakeva@gmail.com, tel: +358 50 301 4604

Toivomme, että mahdollisimman moni saapuu 11.7.2015 Utsjoelle ja ottakaa mukaan myös ne, joilla ei ole kyytiä. Soittakaa serkuille ja kannustakaa heitäkin mukaan!

Mukavaa joulua ja onnellista uuttavuotta!
Laittakaahan sana kiertämään sukutapaamisesta!

Terveisin Jorma ja Juho Keva

maanantai 19. heinäkuuta 2010

Govat / Kuvia/ Photos


Kárášjohka/Karasjok 17.07.2010


Niillas Holmberg


Iisko Keva, Ante ja Pikka, Bigga Guttorm, Aino Valovirta, Inga Guttorm, Lahja Eriksen, Kirsti Sarre, Seija Guttorm


Kati Eriksen ja Mággá


Lahja Eriksen ja Väinö Guttorm


Josef Guttorm (Àndde Jon Jovsset) ja Josef Moen (Jovsset Ánne Jovsset)


Aslaug Guttorm, Kirsti Sarre, Máret Guhtor, Väinö Guttorm, Birit Nummi


Piera A. Guttorm, Báršši Piera ja Kirsti Guttorm, Bárši/Reisti


Birit Keva, Ursula Keva, Birit Nummi, Laakso Maarit, Jorma Keva, Lansimaki Evi


Outi Paadar ja Veikko Guttorm

perjantai 16. heinäkuuta 2010

Prográmma / Program / Ohjelma / Program 17.07.

(sámegillii, norsk, suomeksi, english)


PROGRÁMMA lávvardaga 17.7.2010


KÁRTA: Kulturviessu, Kárášjohka, Mari Boine geaidnu 12-14 (ovddeš Museumsgata). Seamma dállu go NRK Sámi radio.


PROGRAM lørdag 17.07.2010


KART: Kulturhuset i Karasjok, Mari Boine geaidnu 12-14 (tidligere Museumsgata). Samme hus som NRK Sámi radio.


OHJELMA lauantaina 17.7.2010


KARTTA: Kulturhus, Kaarasjoki, Mari Boine geaidnu 12-14 (entinen Museumsgata). Sama talo kuin NRK Sámi radio.


PROGRAM on Saturday 17.07.2010


MAP: Meeting place Kulturhus in Karasjok, Mari Boine geaidnu 12-14 (former Museumsgata). The same building as NRK Sámi radio.

INNMELDINGSKJEMA EVT. ENDRING AV TIDLIGERE DATA

(norsk)

Guttormaid sohkasearvi rs. - Guttorms slektsforening rf. - Guttormien sukuseura ry.
Rekisteri nr. 197.345, 09.06.2000 http://guttormsohka.blogspot.com/


INNMELDINGSKJEMA EVT. ENDRING AV TIDLIGERE DATA

1. Fyll ut skjema
2. Betal for medlemskapet
Finsk side Osuuspankki 564 187- 46 892
Norsk side DnB 7593.05.04289
3. Skjema sendes til Vainø Guttorm, Siula, Fi - 99980 Utsjok

Ønsker medlemskap i Guttorms sletksforening (NB kontigentstørrelsen bestemmes på årsmøte)
□ ordinær medlemskap (over 18 år)
□ livstids medlemskap
□ medlemskap for de under 18 år - ingen kontingent og ingen stemmerett under årsmøte

Krever fri medlemskap
□ grunnet høy alder
□ grunnet sykdom
□ andre grunner som gjør innbetaling av kontingent umulig __________________________

□ Ny informasjon til registrering

Navn:________________________________________________________________

Adresse: _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

E -post: _____________________________________________________________

Tlf. nr.: _____________________________________________________________

Fødselsdag: __________________________________________________________

Sted og tid:____/ _____ 20____

Underskrift

____________________________________________________________________


***

torstai 15. heinäkuuta 2010

SEARVVA MIELLAHTTUN DAHJE ALMMUT OKTAVUOĐADIEĐUID

(sámegillii)

Guttormaid sohkasearvi rs. - Guttorms slektsforening rf. - Guttormien sukuseura ry.
Rekisteri nr. 197.345, 09.06.2000 http://guttormsohka.blogspot.com/


SEARVVA MIELLAHTTUN DAHJE ALMMUT OKTAVUOĐADIEĐUID

1. Deavdde skovi
2. Mávsse lahttomávssu
Suoma bealde Osuuspankki 564 187- 46 892
Norgga bealde DnB 7593.05.04289
3. Sádde skovi Väinö Guttorm, Siula 8, 99980 Ohcejohka

Searvvan sohkasearvvi (mávssut mearriduvvojit jahkečoahkkimis)
□ miellahttun (18 jagi deavdán)
□ agibeai’miellahttun
□ nuorra miellahttun, vuollel 18 jagi. Ii miellahttomáksu, ii jienastanriekti.

Gáibidan friijavuođa miellahttomávssus
□ alla agi geažil
□ buohcuvuođa geažil
□ eará siva geažil, mii geanohuhttá mu máksinnávcca. Mii __________________________

□ Almmuhan ođđa čujuhusa, e-boastačujuhusa dahje telefonnummira

Namma _____________________________________________________________

Čujuhus _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

E-boasta ____________________________________________________________

Telefonnummir _______________________________________________________

Riegadanáigi ________________________________________________________

Áigi ja báiki ____/ _____ 20____

Vuolláičálus

____________________________________________________________________***